Nieuwsbericht

Bijna 850.000 woningen nodig om woningtekort terug te dringen

In de Staat van de Woningmarkt 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken, kwam de conclusie dat er de komende tien jaren 845.000 nieuwe woningen bij moeten komen. Ook om zo het woningtekort niet verder te laten oplopen. Overigens werd dit jaarlijkse rapport door minister Ollongren aangeboden aan de Tweede Kamer.

Momenteel is er een woningtekort van 331.000 woningen. Dit is 4,2 procent van de woningvoorraad. In 2035 is het doel gesteld om dit terug te dringen naar 2 procent. Omdat het inwonersaantal alleen maar zal stijgen de komende jaren, zal er niet alleen naar de voorraad gebouwd moeten worden. Dit ook om de vraag aan te kunnen.

Helaas zijn er wat tegenslagen in de plannen voor nieuwbouw zoals de problematiek rondom stikstof, PFAS en het gebrek aan bouwlocaties. Vanaf 2022 wordt het herstel verwacht.

Bron: NOS

16 juni 2020

.